Przetarg

Posted Posted in Przetargi

M.M.S.M ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 • malowanie klatki schodowej II w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 93B,
 • wykonanie przebudowy ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym ul. Toruńska 57.
 1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji).
 2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 09.08.2021 r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 17.08.2021 r. do godziny 1400.
 4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni.
 5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 18.08.2021 o godz. 800.
 6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 19.08.2021 r. o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Przetarg

Posted Posted in Aktualności, Przetargi

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1,  87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

● malowanie klatki schodowej I w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 51

● wykonanie i montaż elementów metalowych na klatce schodowej I w budynku mieszkalnym  przy ul. Toruńskiej 51     

 1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
 2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 23.03.2021 r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 02.04.2021 r. do godziny 1400.
 4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni
 5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 06.04.2021 r. o godz. 8ºº.
 6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 08.04.2021 r. o godz. 11ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.
 7. Ogłaszający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Przetarg

Posted Posted in Aktualności, Przetargi

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1   87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

● remont dachu w technologii pap termozgrzewalnych na n/w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Toruńska 93A
 • ul. Toruńska 89
 • ul. Toruńska 89B

● wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych w zasobach mieszkalnych MMSM w roku 2021

● wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikową w piwnicach wraz dociepleniem cokołu budynku mieszkalnego ul. Toruńska 59

 ● malowanie klatek schodowych w n/w budynkach mieszkalnych:

 • ul. Toruńska 93B klatka I
 • ul. Toruńska 95 klatka V
 • ul. Toruńska 97 klatka II, III
 • ul. Toruńska 99 klatka IV

● wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej Prodoralem R6-1 w budynku mieszkalnym:

 • ul. Hoża 1
(więcej…)