Wymiana wodomierzy – ul. Hoża 1

W związku z upływem terminu ważności legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody zamontowanych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Hożej 1 w oparciu o Regulamin montażu i użytkowania wodomierzy lokalowych – informujemy o konieczności wymiany wodomierzy.

Wymiana wodomierzy zostanie wykonana przez firmę „Apator Telemetria” w dniach 18-22 i 25-26 listopad 2019 r.

Koszt wymiany wodomierzy pokryty jest ze środków pieniężnych zebranych przez lokatorów w opłatach czynszowych.

Prosimy o udostępnienie lokalów w/w dniach przedstawicielom firmy „Apator Telemetria”.

Jednocześnie przypominamy iż lokator jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do wodomierzy.