PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

We Włocławku przy  ulicy Komunalnej 4 funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny pracy:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 17°°
sobota w godzinach od 9:00 do 16:00
W godzinach 12:00 – 12:30 punkt nieczynny w związku z przerwą na dezynfekcję biura.

Do punktu można NIEODPŁATNIE dostarczyć:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • papier i tekturę,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia w tym chemia budowlana,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

UWAGA
W PUNKCIE ODPADY PRZYJMOWANE SĄ NIEODPŁATNIE
DO PUNKTU DOSTARCZAĆ ODPADY MOGĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCY MIASTA WŁOCŁAWEK !
SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA Z PUNKTU DOSTĘPNE SĄ W REGULAMINIE

Nadmieniamy, że wywóz mebli, opon, gruzu itp. przez spółdzielnię MMSM wiąże się z kosztami, które ponoszą solidarnie mieszkańcy danego bloku.

PROSIMY O ZGŁASZANIE NIEUPRAWNIONYCH WYSTAWEK, CELEM OBCIĄŻENIA KOSZTAMI KONKRETNEJ OSOBY.