Informacja

W związku z szerzącą się pandemią i ograniczonym personelem obsługi w naszej Spółdzielni pragniemy poinformować, że kontakt telefoniczny, czy też załatwienie spraw w najbliższym czasie, może być utrudnione. Wszelkie zapytania najlepiej kierować na elektroniczną pocztę mmsm.sekretariat@op.pl , bądź poprzez umieszczanie korespondencji w skrzynce wywieszonej w wiatrołapie biur Spółdzielni.
Sprawy będą załatwiane w możliwie najszybszym dla nas czasie.