Przesunięcie terminu otwarcia ofert i ogłoszenia wyników przetargu

MMSM informuje, że ze względu na pandemię COVID-19 zostaje przesunięty termin otwarcia ofert i ogłoszenia przetargu. Informacja o ponownym terminie otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej MMSM mmsm.pl