Sprawdzenie skuteczności działania zaworów odcinających – ul. Toruńska 99

Informujemy, że kończy się okres legalizacji wodomierzy ciepłej i zimnej wody w Państwa mieszkaniach. Wymiany wodomierzy dokonamy po upewnieniu się, że zawory odcinające dopływ wody do wodomierzy są skuteczne w swoim działaniu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników o sprawdzenie do dnia 22.10.2021.r.  w swoich mieszkaniach skuteczności ich działania. (Po zamknięciu zaworów z kranów nie może wypływać woda).

Niesprawność zaworów należy zgłosić do Spółdzielni pod nr telefonów:
54 413 86 30,   54 414 88 73,  54 414 88 74
podając:  adres,  rodzaj zaworu (zimnej, ciepłej wody) i tel. do kontaktu
w celu umówienia się na termin wymiany zaworów.

Jednocześnie informujemy, że wymiana zaworów jest odpłatna, a o terminie wymiany wodomierzy zostaną Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy.