Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 89B

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 89B, że w dniu 25.11.2021r. w godzinach 11:15 – 11:40 i 17:05 – 17:30 będzie przeprowadzony dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 1, 2, 3, 8
Klatka II – 12, 20
Klatka III – 21, 26, 27, 29

Klatka IV – 32, 34
Klatka V – 41, 43, 46, 49

Klatka VI – 54, 59

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy, aby osoby obecne podczas kontroli przeglądów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach zachowali ostrożność a w szczególności:

  • prosi się lokatorów o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracownika wykonującego usługę
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa)