Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Hoża 1

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Hożej 1, że w dniu 13.12.2021r. w godzinach 11:00 – 13:00 i 16:00 – 17:30 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 35A, 5, 6, 9, 12, 14, 16,20, 25, 26
Klatka II – 43, 44, 53, 57, 59, 61, 65, 66, 70
Klatka III – 74, 77, 78, 84, 85, 91, 100
Klatka IV – 110, 112, 116, 118, 121, 128
Klatka V – 130, 133, 137, 145, 154, 158
Klatka VI – 165, 166, 168, 171, 175, 179, 181, 189, 192, 193
Klatka VII – 200, 201, 203, 214, 223, 232
Klatka VIII – 242, 243, 248, 249, 257

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy, aby osoby obecne podczas kontroli przeglądów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach zachowali ostrożność a w szczególności:

  • prosi się lokatorów o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracownika wykonującego usługę
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa)