Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Hoża 2

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Hożej 2, że w dniu 16.05.2022r. w godzinach 10:00 – 11:00 i 16:00 – 16:45 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 9
Klatka II – 12, 20
Klatka III – 31
Klatka IV – 38, 45, 46, 47, 50
Klatka VI – 66, 68, 72

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606