Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 89A

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 89A, że w dniu 17.05.2022r. w godzinach 10:00 – 11:00 i 16:00 – 16:45 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 6, 10
Klatka II – 17, 19
Klatka III – 21, 28
Klatka IV – 34, 36
Klatka V – 41, 47, 50
Klatka VI – 57, 60, 63

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606