Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 97A

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 97A, że w dniu 17.05.2022r. w godzinach 11:00 – 12:00 i 16:45 – 17:30 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 3, 5, 6, 7
Klatka II – 15, 19, 20
Klatka III – 21

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606