Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 53

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 53, że w dniu 14.09.2022r. w godzinach 10:00 – 11:00 i 16:00 – 16:45 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 3, 4, 7, 9, 11, 13, 23, 26, 27
Klatka II – 31, 45, 50, 51, 56

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).

Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.

Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606