Przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 99 kl. I – IV

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 99 klatka I – IV, że w dniu 14.10.2022r. w godzinach 10:00 – 13:00 i 16:00 – 17:30 będzie przeprowadzony przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606