Pisemny przetarg nieograniczony

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1   87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 • Wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych w zasobach mieszkalnych MMSM
  w okresie od 31.03.2023 r.   do 31.03.2024 r.
 • Malowanie klatki schodowej w  budynku mieszkalnym przy ul. Toruńska 51 klatka
  nr III we Włocławku
 • Wykonanie i montaż elementów metalowych (barierek) na klatce schodowej
  nr III w  budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 51 we Włocławku.
 1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji).
 2. Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 20.03.2023 r.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 29.03.2023 r. do godziny 1400.
 4. Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji) należy wpłacać na konto Spółdzielni. 
 5. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 30.03.2023 r. o godz. 8ºº. 
 6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 31.03.2023 r. o godz. 10ºº w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.