Pisemny przetarg nieograniczony

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1    87- 800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  •  Malowanie klatki schodowej w  budynku przy ul. Toruńska 93A oraz ul. Toruńska 95
  • Wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ w budynkach przy ul. Hoża 1 oraz  ul. Toruńska 91, 95, 99
  • Częściowy remont drogi przy ul. Toruńska 97-97A i ul. Toruńskiej 93B
  • Polimeryzacja instalacji gazowej w budynku przy ul. Toruńska 91

1.  Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
2.  Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 10.07.2023 r.
3.  Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1
do dnia 18.07.2023 r. do godziny 1000.
4.   Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni.
5.   Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.07.2023 r. o godz. 8ºº.
6.  Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 21.07.2023 r. o godz. 14ºº w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.