Sprawdzenie skuteczności działania zaworów odcinających wodę – ul. Toruńska 91

W związku ze zbliżającym się terminem wymiany wodomierzy (wrzesień 2023r.) Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku zwraca się z prośbą o sprawdzenie w swoich lokalach skuteczności działania zaworów odcinających dopływ ciepłej i zimnej wody (po zamknięciu zaworów nie może wypływać woda).

Te działania są niezwykle ważne do wykonania usługi wymiany wodomierzy. W przypadku niesprawnych zaworów odcinających wodę, firma zewnętrzna nie wykona zlecenia. Konsekwencją braku możliwości wymiany wodomierzy będą zwiększone koszty po stronie lokatora, czego chcielibyśmy uniknąć.

Zawory powinny być otwierane i zamykane co najmniej raz w miesiącu. Takie działania pomagają w utrzymaniu ich sprawności technicznej. Zaniechanie powyższych czynności (często przez wiele lat) prowadzi do odkładania się kamienia i zapieczenia zaworów.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o odpowiedzialne podejście do sprawdzenia poprawności działania zaworów wody w swoich mieszkaniach w terminie do 8 września 2023r.

Niesprawność zaworów należy zgłosić do Spółdzielni pod nr telefonów: 54 413 86 30, 54 414 88 73,
54 414 88 74,
podając:  adres,  rodzaj zaworu (zimnej, ciepłej wody) i tel. do kontaktu w celu umówienia się na termin wymiany zaworów.

Jednocześnie informujemy, że wymiana zaworów jest odpłatna, a o terminie wymiany wodomierzy zostaną Państwo powiadomieni osobnym ogłoszeniem.