Pisemny przetarg nieograniczony – wymiana okien na PCV

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1    87- 800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • Wymiana okien na PCV w budynku pawilonu handlowo usługowego przy
    ul. Żwirowej 1 we Włocławku

1.  Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
2.  Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 10.11.2023 r.
3.  Oferty należy składać w dwóch zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni
ul. Żwirowa 1 do dnia 16.11.2023 r. do godziny 1100.
4.   Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni.
5.   Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 17.11.2023 r.
6.  Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 20.11.2023 r. o godz. 12ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.