Przegląd i polimeryzacja instalacji gazowej – ul. Toruńska 95 kl. V i VI

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w budynku przy ul. Toruńskiej 95 (klatka V – VI) w dniach od 03.06.2024r. do 24.06.2024r. przeprowadzany będzie

PRZEGLĄD I POLIMERYZACJA INSTALACJI GAZOWEJ Z  WYŁĄCZENIEM  DOPŁYWU GAZU DO MIESZKAŃ

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  • Czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • Wymiana wszystkich zaworów na nowe – kulowe (również w lokalach)
  • Uszczelnienie polimerem poziomów instalacji gazowej
  • Uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • Uszczelnienie polimerem instalacji gazowej wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • Suszenie instalacji
  • Wykonanie próby szczelności i podłączenie odbiorników gazu

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy, łącznie z wymianą aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach w celu wymiany zaworu gazowego i wykonania polimeryzacji.

Przy dobrej współpracy lokatorów z firmą wykonującą polimeryzację, termin zakończenia prac może zostać skrócony.

Przegląd instalacji gazowej i polimeryzacja wykonywane będą przez firmę zewnętrzną -„MARAND” 
tel. 503 170 013 w godzinach 8.00-19.00.

Dział Eksploatacyjno-Techniczny MMSM tel. (54) 4138630