Przetarg

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA\
ul. Żwirowa 1   87-800 Włocławek
ogłasza pisemne przetargi nieograniczone na:

  • Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Hoża 1
  • Remont drogi przy ul. Toruńska 97A
  • Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Toruńska 53

1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji).
2.  Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godz. 800 – 1400 od 17.06.2024 r.
3.  Oferty należy składać w podwójnie zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni
ul. Żwirowa 1 do 26.06.2024 r. do godz. 1400.
4.   Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), należy wpłacać na konto Spółdzielni.
5.   Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni 27.06.2024 r. o godz. 8ºº.
6.  Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się 28.06.2024 r. do godz. 14ºº w siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.