Organa

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z 9
osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej XIV kadencji 2022 r. – 2025 r.:

 1. Arkadiusz Kaczorowski – Przewodniczący (a.kaczorowski@mmsm.pl)
 2. Beata Łupińska – Sekretarz (b.lupinska@mmsm.pl)
 3. Daniel Czajkowski (d.czajkowski@mmsm.pl)
 4. Anna Drzewucka (a.drzewucka@mmsm.pl)
 5. Łukasz Jaskólski (l.jaskolski@mmsm.pl)
 6. Konrad Pawłowski (k.pawlowski@mmsm.pl)
 7. Joanna Piotrowska (j.piotrowska@mmsm.pl)
 8. Justyna Wieczorek (j.wieczorek@mmsm.pl)

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Agnieszka Wnukiewicz – Prezes Zarządu
 2. Barbara Kozłowska – Pełnomocnik Zarządu
 3. Danuta Rybicka – Pełnomocnik Zarządu

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00.