Organa

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z 9 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie 2017 r.

Skład Rady Nadzorczej XIII kadencji 2017 r. – 2020 r.:

 1. Łukasz Jaskólski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Jerzy Ignaczak – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Anna Drzewucka – Sekretarz Rady
 4. Sławomir Adamkiewicz – Członek Rady
 5. Barbara Będzińska – Członek Rady
 6. Stefan Bronowski – Członek Rady
 7. Jarosław Czechowski – Członek Rady
 8. Antoni Frankowski – Członek Rady

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Agnieszka Wnukiewicz – Prezes Zarządu
 2. Roman Czerwiński – Pełnomocnik Zarządu
 3. Danuta Rybicka – Pełnomocnik Zarządu

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00.