Organa

Rada Nadzorcza Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z 9
osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie 2022 r.

Skład Rady Nadzorczej XIV kadencji 2022 r. – 2025 r.:

 1. Arkadiusz Kaczorowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Marta Skowrońska-Sławianowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Beata Łupińska – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Daniel Czajkowski – Członek Rady
 5. Anna Drzewucka – Członek Rady
 6. Łukasz Jaskólski – Członek Rady
 7. Konrad Pawłowski – Członek Rady
 8. Joanna Piotrowska – Członek Rady
 9. Justyna Wieczorek – Członek Rady

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Agnieszka Wnukiewicz – Prezes Zarządu
 2. Barbara Kozłowska – Pełnomocnik Zarządu
 3. Danuta Rybicka – Pełnomocnik Zarządu

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00.