Ogłoszenie

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku ul. Żwirowa 1 zaprasza zainteresowane biura biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018. Oferty prosimy składać do dnia 19.10.2018 roku w sekretariacie Spółdzielni lub wysłać na adres: Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Żwirowa 1, 87-800 Włocławek. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 236 08 70.