Przegląd instalacji gazowej – ul. Toruńska 95 kl. V-VIII

MMSM informuje, że od dnia 20.05.2019 r. do dnia 25.05.2019r. w godz. 8:00 – 19:00 przeprowadzony będzie w budynku przy ul. Toruńskiej 95 klatka V – VIII we Włocławku

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ – BEZ WYŁĄCZANIA DOPŁYWU GAZU.

  1. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych.
  2. Ocena stanu technicznego o sprawności aparatów gazowych / kuchnie gazowe/ w mieszkaniach.
  3. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych/ przewody gazowe, armatura/.
  4. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających i konserwacji oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy /łącznie z wymianą/ aparatów gazowych i zaworów przed kuchenkowych odcinających dopływ gazu do kuchenek odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

W przypadku stwierdzenia przez zespół przeglądowy niesprawności, nieszczelności urządzeń gazowych zagrażających bezpieczeństwu, urządzenia takie zostaną odłączone od dopływu gazu do czasu naprawy lub wymiany urządzenia, za które odpowiedzialny jest główny użytkownik.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach.
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o bezwzględne dostosowanie się do powyższych wymogów.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez pracowników Działu Eksploatacji Spółdzielni nr tel. do godz. 15:00 54-413-86-30 po godz. 15:00 667-625-533.