Przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul.Toruńska 91 kl. V-VIII

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 91 klatka V – VIII, że w dniu 25.10.2019 r. w godzinach 16:00 – 19:30 będzie przeprowadzony przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C

Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski Michalski Jarosław