Wymiana wodomierzy – ul. Hoża 2

W związku z upływem terminu ważności legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody zamontowanych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy Hożej 2 , w oparciu o Regulamin montażu i użytkowania wodomierzy lokalowych – informujemy o konieczności wymiany wodomierzy.

Wymiana wodomierzy zostanie wykonana przez firmę „Apator Telemetria” – w dniach 27 – 29 listopada i 02 – 03 grudnia 2019r.

Koszt wymiany wodomierzy pokryty jest ze środków pieniężnych zebranych przez lokatorów w opłatach czynszowych.

Prosimy o udostępnienie lokalu w w/w dniach przedstawicielom firmy „Apator Telemetria”.

Jednocześnie przypominamy, iż lokator jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do wodomierzy.