Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem kasy, Zarząd MMSM we Włocławku dnia 01.04.2020 r. podjął Uchwałę nr 27/14/2020 o nienaliczaniu odsetek za miesiąc marzec 2020r od opłat dokonanych przez lokatorów na rzecz Spółdzielni po terminie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o regulowanie zaległości w możliwie jak najszybszym terminie, aby nie zaburzyć płynności finansowej Spółdzielni.