Ogłoszenie

Od dnia 4 maja 2020r. (poniedziałek) zostanie otwarte biuro Spółdzielni. Umożliwi to m.in. dokonywanie wpłat w kasie oraz bezpośrednią realizację innych spraw przez mieszkańców. W trosce o interesantów oraz o pracowników zostanie wprowadzony limit 1 osoba (interesant) na jedno pomieszczenie w biurze Spółdzielni. Prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura musi posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki, a także należy zachować 2m odległość między osobami przebywającymi w budynku. Powyższe ograniczenia są ustalone z uwagi na wąski korytarz w Spółdzielni, który jest wspólny dla wszystkich działów. Zwracamy się z ogromną prośbą o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby nie doprowadzić do całkowitego przestoju działalności spółdzielni.

Kasa w poniedziałki będzie czynna w godz. 9-14, zaś od wtorku do środy w godz. 9-12. Prosimy w miarę możliwości o dokonywanie płatności w formie elektronicznej.