Przewonienie gazu

M.M.S.M. informuje, że od dnia 27.10.2020  do 29.10.2020
Gazownia we Włocławku zwiększy dawkę środka nawaniającego w gazie w celu wykrycia nieszczelności.
W przypadku wyczucia silnego zapachu należy powiadomić o tym telefonicznie
Pogotowie Gazowe nr. 992 lub 54 260 62 70