Oferta pracy

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławkuzatrudni na zastępstwo (prognozowany czas 1 roku lub dłużej)

Pracownika ds. księgowości w Spółdzielni Mieszkaniowej

Główne obowiązki:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej Spółdzielni,
 • weryfikacja i kontrola dokumentów księgowych,
 • uzgadnianie i ustalanie prawidłowości sald na kontach,
 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań finansowych, deklaracji  VAT, CIT oraz innych wymaganych dokumentów związanych z rozliczeniami finansowymi,
 • przestrzeganie terminów wynikających z przepisów prawa,
 • comiesięczne ustalanie wyniku finansowego z działalności Spółdzielni.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie kierunkowe (preferowane: rachunkowość, finanse, zarządzanie),
 • staż pracy w księgowości,
 • biegła znajomość zagadnień finansowo- księgowych,
 • biegła znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości,
 • biegła obsługa komputera z pakietem MS OFFICE, w szczególności Excel,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Prosimy o podanie wysokości oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny) na adres:mmsm.sekretariat@op.pl lub o przesłanie ich na adres:
Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Żwirowa 1, 87-800 Włocławek

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą we Włocławku, przy ul. Żwirowej 1, dalej zwana administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych  Inne dane podane przez Pana/Panią w ramach dokumentów rekrutacyjnych będą przetwarzane przez administratora na podstawie dobrowolnej zgody. Ich przesłanie do administratora na potrzeby prowadzonej rekrutacji uznaje się za wyrażenie zgody.
Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę w zakresie wskazanym powyżej, przysługiwać będzie Pani/Panu uprawnienie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć składając pisemne oświadczenie. Podanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Młodzieżową Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową we Włocławku.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”