Komunikat

Począwszy od dnia 07.06.2021 przywraca się otwartą działalność biur Spółdzielni. 
KASA SPÓŁDZIELNI wznowiła działalność OD DNIA 04.05.2021 i pozostaje czynna w dniach:

Poniedziałek     9.00 do 12.00
Wtorek              9.00 do 12.00
Środa                 9.00 do 12.00

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego i korzystanie w biurze z maseczek ochronnych.