Przegląd instalacji gazowej – ul. Toruńska 95 kl. V-VIII

MMSM informuje, że od dnia 28.06.2021 r. do dnia 02.07.2021 r. w godz. 8:00 – 19:00 przeprowadzony będzie w budynku przy ul. Toruńskiej 95 kl. V – VIII we Włocławku

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ – BEZ WYŁĄCZANIA DOPŁYWU GAZU.

UWAGA!
Ze względu na pandemię prosimy aby lokator podczas kontroli instalacji i urządzeń gazowych miał zakryty nos i usta przy pomocy odzieży, maski lub przyłbicy ochronnej oraz prosimy o przewietrzenie pomieszczeń przed przeglądem.

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  1. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych.
  2. Ocena stanu technicznego o sprawności aparatów gazowych / kuchnie gazowe/ w mieszkaniach.
  3. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych/ przewody gazowe, armatura/.
  4. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających i konserwacji oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy (łącznie z wymianą) aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

W przypadku stwierdzenia przez zespół przeglądowy niesprawności, nieszczelności urządzeń gazowych zagrażających bezpieczeństwu, urządzenia takie zostaną odłączone od dopływu gazu do czasu naprawy lub wymiany urządzenia, za które odpowiedzialny jest główny użytkownik.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach.
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o bezwzględne dostosowanie się do powyższych wymogów.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez pracowników Działu Eksploatacji Spółdzielni
nr tel. do godz. 15:00 54-413-86-30 po godz. 15:00 667-625-533.