Przetarg

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku ogłasza przetarg nieograniczony ustny na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 81 przy ulicy Toruńskiej 99 we Włocławku. Lokal o powierzchni użytkowej 32,30m², 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka ( 3 piętro ). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne  o pow. 2,60m2.

Cena wywoławcza wynosi 122.400,00 zł.

Osoba fizyczna bądź prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 12.240,00 zł .

Wpłat wadium można dokonać gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej na 1 godzinę przed otwarciem przetargu lub na konto bankowe podane przez Spółdzielnię.

Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty przetargu ( koszty operatu szacunkowego, ogłoszenia prasowego) oraz opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Żwirowej 1 we Włocławku w dniu 09.08.2021r o godz. 10.00 pok. 13.

Mieszkanie można będzie oglądać dnia 04.08.2021r w godz. od 09.00 do 10.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym MMSM ul. Żwirowa 1 pok. 4 i pod
nr tel. 54 – 414-88-74 lub 54 – 236-08-70 wew. 33 lub 34.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Konto Bankowe: Bank Pocztowy 15 1320 1449 2720 1772 2000 0005