Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 93B

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 93B, że w dniu 17.11.2021r. w godzinach 10:00 – 10:30 i 16:00 – 16:30 będzie przeprowadzony dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 5, 12, 15
Klatka II – 23, 24
Klatka III – 31, 35, 39, 40, 43, 44

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy, aby osoby obecne podczas kontroli przeglądów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach zachowali ostrożność a w szczególności:

  • prosi się lokatorów o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracownika wykonującego usługę
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa)