Wymiana wodomierzy – ul. Toruńska 93B

W związku z upływem terminu ważności legalizacji wodomierzy zimnej i ciepłej wody zamontowanych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ulicy Toruńskiej 93B , w oparciu o Regulamin montażu i użytkowania wodomierzy lokalowych – informujemy o konieczności wymiany wodomierzy.

Wymiana wodomierzy zostanie wykonana przez firmę „Apator Telemetria”
w dniach od 24 do 26 listopada 2021 r. w godz. od 9:00 do 18:00

Indywidualnie zawiadomienia z datą wymiany dostarczone zostały do skrzynek na listy.

Koszt wymiany wodomierzy pokryty jest ze środków pieniężnych zebranych przez lokatorów w opłatach czynszowych.
Prosimy o udostępnienie lokalu w w/w dniach przedstawicielom firmy „Apator Telemetria”.
Jednocześnie przypominamy, iż lokator jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do wodomierzy.