Przetarg

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1   87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
● wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych w zasobach mieszkalnych w 2022 roku
 ● wykonywanie malowania klatek schodowych w n/w  budynkach mieszkalnych:
– Toruńska 93B klatka III
  – Toruńska 51 klatka II
– Toruńska 97 klatka I
– Hoża 1 klatki I – II
●  wykonanie elementów metalowych  w klatce schodowej II w budynku mieszkalnym przy
ul. Toruńskiej 51
● remont pokrycia papowego dachu w technologii pap termozgrzewalnych na n/w budynkach mieszkalnych:
  – Toruńska 53
  – Toruńska 59

1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji)
2.  Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny
800 – 1400 od dnia 01.02.2022 r.
3.  Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach w sekretariacie Spółdzielni ul. Żwirowa 1 do dnia 11.02.2022 r. do godziny 1400.
4.   Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), które należy wpłacać na konto Spółdzielni
5.   Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.02.2022 r. o godz. 8ºº.
6. Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 17.02.2022 r. o godz. 10ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.