Komunikat

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku informuje, iż dysponuje wolnym miejscem postojowym nr 4 do parkowania samochodu osobowego parkingu przy ulicy Toruńskiej 99/97/97a we Włocławku.
Cena za wynajem miejsca postojowego wynosi 36,22 zł/m-c + podatek VAT 23%.
Jednocześnie informujemy iż, warunkiem zawarcia umowy najmu miejsca postojowego jest dokonanie przez przyszłego najemcę jednorazowej wpłaty kaucji za blokadę w wys. 400,00 zł. Kaucja jest zwrotna w przypadku rezygnacji z najmu miejsca postojowego.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie stosownego zgłoszenia do biura MMSM ul. Żwirowa 1. Wzory zgłoszeń do pobrania pokoju nr 4 (kserokopia dowodu rejestracyjnego posiadanego samochodu do wglądu pracownikowi MMSM.
Bliższe informacje pod nr tel. 54-414-88-74 lub 54-236-08-70 wew.33.