Przegląd i polimeryzacja instalacji gazowej – ul. Toruńska 91 kl. I – II

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 09.05.2022 roku w godz. 8:00-19:00 przeprowadzany będzie we Włocławku w budynku przy ul. Toruńska 91, klatka I i II

PRZEGLĄD I POLIMERYZCJA INSTALACJI GAZOWEJ – Z WYŁĄCZENIEM DOPŁYWU GAZU !

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  • czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • wymianę wszystkich zaworów na kulowe nowe (również w lokalach)
  • uszczelnienie polimerem poziomów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem instalacji wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • suszenie instalacji
  • wykonanie próby szczelności i podłączenie odbiorników gazu

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy /łącznie z wymianą/ aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach w celu wymiany zaworu gazowego i wykonania polimeryzacji.

Przewidywany termin zakończenia prac: 03.06.2022r.

Przy dobrej współpracy lokatorów z firmą termin zakończenia prac może być zmieniony.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez firmę zewnętrzną „MARAND” tel. nr 503 170 013.
Działu Eksploatacji Spółdzielni nr tel. 54 4138630