Przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Hoża 2 kl. I – VI

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Hożej 2 klatka I – VI, że w dniu 09.05.2022r. w godzinach 10:00 – 11:30 i 16:00 – 16:45 będzie przeprowadzony przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606