Przegląd i polimeryzacja instalacji gazowej – ul. Toruńska 91 kl. III – IV

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 25.05.2022 roku w godz. 8:00-19:00 przeprowadzany będzie we Włocławku w budynku przy ul. Toruńska 91, klatka III i IV

PRZEGLĄD I POLIMERYZCJA INSTALACJI GAZOWEJ – Z WYŁĄCZENIEM DOPŁYWU GAZU !

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  • czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • wymianę wszystkich zaworów na kulowe nowe (również w lokalach)
  • uszczelnienie polimerem poziomów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem instalacji wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • suszenie instalacji
  • wykonanie próby szczelności i podłączenie odbiorników gazu

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy /łącznie z wymianą/ aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach w celu wymiany zaworu gazowego i wykonania polimeryzacji.

Przewidywany termin zakończenia prac: 17.06.2022r.

Przy dobrej współpracy lokatorów z firmą termin zakończenia prac może być zmieniony.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez firmę zewnętrzną „MARAND” tel. nr 503 170 013, 668 445 950.
Działu Eksploatacji Spółdzielni nr tel. 54 413 86 30