Przetarg

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na
zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 163 przy ulicy Hożej 1 we Włocławku.

Lokal o powierzchni użytkowej 39,01m² – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc (11 piętro – dwunasta kondygnacja). Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 2,81 m2.
Cena wywoławcza wynosi 148.900,00 zł.
Osoba fizyczna bądź prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium w wysokości 14.890,00 zł .
Wpłat wadium można dokonać gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej na 1 godzinę przed otwarciem przetargu lub na konto bankowe podane przez Spółdzielnię (szczegóły w specyfikacji przetargowej).
Osoba wygrywająca przetarg ponosi koszty przetargu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Żwirowej 1 we Włocławku w dniu 27.06.2023 r. o godz. 1000 (sala MMSM wejście od strony garaży) .
Lokal mieszkalny można będzie oglądać dnia 15.06.2023 r. w godz. od 0900 do 1000.
Specyfikację przetargową oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym MMSM ul. Żwirowa 1 pok. 4 i pod nr tel. 54-414-88-74 lub 54-236-08-70 wew. 33 lub 34.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.