Rachunki za wodę – ul. Toruńska 91 i 95

U  W  A  G  A

Zarząd MMSM we Włocławku niniejszym zawiadamia, iż w związku z przeprowadzoną wymianą wodomierzy oraz wdrażaniem nowego systemu dokonującego odczytów brak jest możliwości wykonania rachunków za miesiąc październik br. Otrzymacie Państwo łączny rachunek za zużycie wody. Zaleca się dokonywania zaliczkowych wpłat, aby zmniejszyć wartość do zapłaty wynikającą z późniejszego rozliczenia wody.

Za utrudnienia przepraszamy.     
Administracja MMSM W-ek