Rezygnacja z blankietów wpłat

Szanowni Państwo,

Kierując się zasadą gospodarności Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu druku blankietów wpłat. Decyzja została podjęta na podstawie licznych rozmów z naszymi mieszkańcami, którzy informowali, że nie korzystają z druków przekazywanych przez Spółdzielnię.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że nadal będą Państwo otrzymywali zawiadomienia o wysokości opłat. To na ich podstawie będzie można dokonywać wpłat. Takie działania mają na celu nie tylko ograniczyć wydatki Spółdzielni, ale również korzystnie wpływają na ochronę środowiska.

Apeluję do tych, którzy chcieliby pozostać przy dotychczasowych zasadach i nadal otrzymywać blankiety wpłat, aby kontaktowali się z Działem członkowsko-mieszkaniowym i złożyli stosowne oświadczenie. Chcielibyśmy przekazywać wydruki tylko tym osobom, które faktycznie z nich korzystają. Warto tu wspomnieć, że w każdej placówce bankowej i pocztowej, kasjerzy wydają dokument przyjęcia, który jest potwierdzeniem danej wpłaty. Wszelkie dane kasjerowi można udostępnić z druku zawiadomienia czynszowego. Nie ma obowiązku mieć do tej czynności wypełnionego blankietu wpłaty.

Nadmieniam również, że szukając oszczędności, pierwszym krokiem przez nas podjętym, była rezygnacja z wykonywania wydruków blankietów wpłat przez firmę zewnętrzną. Stąd wydruki jakie Państwo ostatnio otrzymaliście, nie są w kolorze czerwieni a biało czarne. NIE NASTĄPIŁA ZMIANA KONT BANKOWYCH. Druk spełnia wszystkie normy blankietu wpłaty. Decyzja Zarządu o całkowitym zaprzestaniu druku nastąpiła już po przygotowaniu i rozesłaniu książeczek na 2024 rok.

Podsumowując Spółdzielnia nie będzie drukować czystych blankietów wpłat i przekazywać ich mieszkańcom, chyba że lokator indywidualnie zgłosi taką prośbę.

Liczę na Państwa przychylność i zrozumienie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Agnieszka Wnukiewicz