Pisemny przetarg nieograniczony

MŁODZIEŻOWA  MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Żwirowa 1  87-800 Włocławek
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

  • Wykonywanie drobnych prac ogólnobudowlanych w zasobach MMSM od 01.04.2024 r. 
    do 31.03.2025 r.
  • Malowanie klatki schodowej wraz z wykonaniem i montażem elementów metalowych w budynku przy ul. Toruńskiej 51
  • Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Toruńska 99
  • Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Toruńska 91
  • Budowa śmietnika przy ul. Toruńska 93A-93B

1. Termin realizacji zadania (szczegóły w specyfikacji).

2.  Dokumenty przetargowe do pobrania w siedzibie ogłaszającego przetarg  pokój 18 w dni robocze od godziny 800 – 1400 od dnia 19.03.2024 r.

3.  Oferty należy składać w podwójnie zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni
ul. Żwirowa 1 do dnia 27.03.2024 r. do godziny 1400.

4.   Wadium w wysokości (szczegóły w specyfikacji), należy wpłacać na konto Spółdzielni.

5.   Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Spółdzielni w dniu 28.03.2024 r. o godz. 8ºº.

6.  Ogłoszenie o wyniku przetargu odbędzie się dnia 29.03.2024 r. o godz. 12ººw siedzibie ogłaszającego poprzez wywieszenie rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń.