Napełnianie instalacji paliwem gazowym – ul. Hoża 6

MMSM informuje, że napełnienie instalacji paliwem gazowym w budynku przy ul. Hożej 6 nastąpi w dniu 14.09.2020 około godziny 12.00.

W związku z powyższym w dniu 14.09.2020 od godziny 12.00 prosimy o udostępnienie lokalu pracownikom Zakładu Gazowniczego lub Spółdzielni, w celu odpowietrzenia instalacji i uruchomienia kuchenki gazowej.

Prosimy lokatorów, aby do chwili przybycia pracowników Zakładu Gazowniczego lub Spółdzielni, samowolnie nie podejmowali prób włączenia kuchenek gazowych.