Zbiórka wielkogabarytów

Informujemy, że odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12 CZERWCA 2021r.

Mieszkańcy osiedla ZAZAMCZE  mogą  wystawiać przy pergolach śmietnikowych przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem t.j 11 czerwca (piątek).