UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA – Przegląd instalacji gazowej – ul. Toruńska 97A

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 14.06.2021 roku w godz. 8:00-19:00 przeprowadzany będzie we Włocławku w budynku przy ul. Toruńskiej 97A

PRZEGLĄD I POLIMERYZCJA INSTALACJI GAZOWEJ – Z WYŁĄCZENIEM DOPŁYWU GAZU !

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  • czyszczenie instalacji sprężonym powietrzem
  • wymianę wszystkich zaworów na kulowe nowe (również w lokalach)
  • uszczelnienie polimerem poziomów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem pionów instalacji gazowej
  • uszczelnienie polimerem instalacji wewnątrz lokali do odbiorników gazu
  • suszenie instalacji
  • wykonanie próby szczelności i podłączenie odbiorników gazu

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy /łącznie z wymianą/ aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez firmę zewnętrzną „MARAND” tel. nr 503 170 013.
Działu Eksploatacji Spółdzielni nr tel. 54 4138630