Informacja dotycząca zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu

Młodzieżowa Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku zawiadamia o zakończeniu pracy w spółdzielni przez Prezesa Zarządu Pana Jana Gniadzika, w związku z przejściem na emeryturę.
W wyniku przeprowadzonego konkursu, nowym Prezesem Zarządu – Kierownikiem Spółdzielni została wybrana z dniem 1 października 2021r. Pani Agnieszka Wnukiewicz.