Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 93

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 93, że w dniu 25.11.2021r. w godzinach 10:45 – 11:10 i 16:35 – 17:00 będzie przeprowadzony dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 1, 3, 6
Klatka III – 23

Klatka IV – 34, 39
Klatka VI – 57, 58, 60, 61

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy, aby osoby obecne podczas kontroli przeglądów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach zachowali ostrożność a w szczególności:

  • prosi się lokatorów o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracownika wykonującego usługę
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa)