Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 97

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 97, że w dniu 25.11.2021r. w godzinach 10:10 – 10:40 i 16:00 – 16:30 będzie przeprowadzony dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 25B, 12, 17
Klatka II – 28
Klatka III – 74B, 74C, 43, 54, 56, 59

Klatka IV – 71
Klatka V – 78, 82

Klatka VI – 90, 92, 93

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy, aby osoby obecne podczas kontroli przeglądów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach zachowali ostrożność a w szczególności:

  • prosi się lokatorów o przewietrzenie lokalu przed wizytą pracownika wykonującego usługę
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa)