Informacja ws. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Szanowni Państwo – Członkowie MMSM we Włocławku,

Zarząd Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku uprzejmie informuje, że zostały podjęte działania przygotowujące do organizacji Walnego Zgromadzenia Członków. Dołożę wszelkich starań, aby zebranie odbyło się w okresie maj-czerwiec br. Żywię głęboką nadzieję, że sytuacja w kraju nie zablokuje realizacji zamierzonego celu. 

Proponowany porządek obrad zostanie przedstawiony Państwu, po wyznaczeniu ostatecznego terminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Agnieszka Wnukiewicz