Przegląd instalacji gazowej – ul. Toruńska 89

MMSM informuje, że od dnia 28.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. w godz. 8:00 – 19:00 przeprowadzony będzie w budynku przy ul. Toruńskiej 89 we Włocławku

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ – BEZ WYŁĄCZANIA DOPŁYWU GAZU.

UWAGA!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI UŻYWANIA MASECZEK PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W MIESZKANIU ORAZ PROSIMY O PRZEWIETRZENIE POMIESZCZEŃ PRZED PRZEGLĄDEM.

ZAKRES PRZEGLĄDU:

  1. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniach, piwnicach, korytarzach, klatkach schodowych.
  2. Ocena stanu technicznego o sprawności aparatów gazowych / kuchnie gazowe/ w mieszkaniach.
  3. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych/ przewody gazowe, armatura/.
  4. Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających i konserwacji oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi zasadami za stan techniczny i naprawy (łącznie z wymianą) aparatów gazowych odpowiedzialny jest użytkownik mieszkania.

W przypadku stwierdzenia przez zespół przeglądowy niesprawności, nieszczelności urządzeń gazowych zagrażających bezpieczeństwu, urządzenia takie zostaną odłączone od dopływu gazu do czasu naprawy lub wymiany urządzenia, za które odpowiedzialny jest główny użytkownik.

Prosimy wszystkich użytkowników o umożliwienie dostępu do instalacji gazowych w mieszkaniach.
Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców prosimy o bezwzględne dostosowanie się do powyższych wymogów.

Przegląd instalacji gazowej wykonywany będzie przez pracowników Działu Eksploatacji Spółdzielni
nr tel. do godz. 15:00 54-413-86-30 po godz. 15:00 667-625-533.